Prywatność dla każdego w dowolnym miejscu – Tails

 

Tails jest dostępne w wersji Live DVD lub Live USB i ma na celu ochronę Twojej prywatności i anonimowości w Sieci.
Tails pozwala na:
  • korzystanie z Internetu anonimowo prawie wszędzie, gdziekolwiek jesteś i na każdym komputerze:
    wszystkie połączenia do Internetu są zmuszone do przejścia przez sieci Tora;
  • nie pozostawia śladów na komputerze, którego używasz, chyba że sam ujawnisz ten fakt;
  • wykorzystanie narzędzi kryptograficznych state-of-the-art do szyfrowania plików, poczty elektronicznej i komunikatorów.
 
State-of-theart – termin "stan techniki" odnosi się do najwyższego poziomu ogólnego rozwoju, w urządzeniach, w technice lub nauce, jaki został osiągnięty w danym czasie. To również odnosi się do poziomu rozwoju (urządzeń, procedur, procesu lub techniki, nauki), osiągniętego w danym czasie w wyniku wspólnych stosowanych metod.